ครูพี่ไบร์ท

475 Views
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุน สควค.)

ประวัติการสอน
- ติวเตอร์เคมี ประจำสถาบันกวดวิชาย่านพญาไท 1 ปี
- ติว PAT 2 เคมี และ ติว สอวน. ค่าย1