ครูพี่มิลค์

418 Views
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
จบระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์

ประสบการณ์สอน : 4 ปี
รายละเอียด :
- สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนหอวัง นนทบุรี โรงเรียนเซนคาเบียล โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนเซนคาเบียล โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง นนทบุรี โรงเรียนพิชญศึกษา ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยม