ครูพี่แบม

435 Views
การศึกษาปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์สอน
- คณิตศาสตร์ อนุบาลถึงมัธยมปลาย
- วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์
- ชีวะ ดาราศาสตร์ GAT 9วิชาสามัญวิชาภาษาไทย 9วิชาสามัญวิชาสังคม