พี่เนหนิง

386 Views
การศึกษา
จบป.ตรี IT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จบป.โทเทคโนโลยีบริหารนิด้า

ประสบการณ์สอน
สอนคณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ ไทย ระดับอนุบาลถึงมัธยม