ครูพี่จ๊ะจ๋า

235 Views
สอบผ่าน JLPT N3 JPT 625 คะเเนน เท่ากับ N2

ประวัติการศึกษา
จบป.ตรี - คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ประสบการณ์สอน
สอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจนถึงชั้นกลาง ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5-N3 สอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT7.3 รวมถึงการฟัง การอ่านขั้นต้นจนถึงขั้นกลาง (2020-2022)