ครูพี่พลอย

245 Views
ประสบการณ์สอน 3 ปี

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาตร์ มหาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์สอน
ติวเข้าม.1 เพิ่มเกรด สอนการบ้าน