ครูพี่พี

496 Views
เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.88

ประสบการณ์การสอน
- เคยสอนน้องๆม.ปลาย 20คน เตรียมสอบไฟนอลที่โรงเรียนในวิชาเคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ
- เคยสอนวิชาเคมีสอบเข้ามหาลัยตัวต่อตัว และ เพิ่มเกรด
- ทำคอร์สเรียนออนไลน์ชีววิทยา
- เป็นวิทยากรติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเศก