อัตราค่าเรียน

หลักสูตรสอบเข้า/ภาษาต่างประเทศ

เรียน Online

ระดับชั้น

ราคา/คน/ชั่วโมง

1 คน

2 คน

3 คน

สอบเข้า ป.1

175

125

120

สอบเข้า ม.1

200

150

125

สอบเข้า ม.4

225

175

150

สอบเข้ามหาลัย

250

200

175

ภาษาต่างประเทศ

250

200

175

หลักสูตรอินเตอร์

300

250

200

เรียนตัวต่อตัว/ที่บ้าน

ระดับชั้น

ราคา/คน/ชั่วโมง

1 คน

2 คน

3 คน

สอบเข้า ป.1

200

150

125

สอบเข้า ม.1

225

175

150

สอบเข้า ม.4

250

200

175

สอบเข้ามหาลัย

300

250

200

ภาษาต่างประเทศ

300

250

200

หลักสูตรอินเตอร์

350

300

250

หลักสูตร IEP, EP เพิ่ม 50บาท/ชั่วโมง/คน

หลักสูตร INTER เพิ่ม 75บาท/ชั่วโมง/คน

หลักสูตรปกติ

เรียน Online

ระดับชั้น

ราคา/คน/ชั่วโมง

1 คน

2 คน

3 คน

อนุบาล

150

120

100

ประถม

175

125

120

มัธยมต้น

200

150

125

มัธยมปลาย

225

175

150

มหาวิทยาลัย

275

225

175

บุคคลทั่วไป

300

275

225

เรียนตัวต่อตัว/ที่บ้าน

ระดับชั้น

ราคา/คน/ชั่วโมง

1 คน

2 คน

3 คน

อนุบาล

175

125

120

ประถม

200

150

125

มัธยมต้น

225

175

150

มัธยมปลาย

250

200

175

มหาวิทยาลัย

300

250

200

บุคคลทั่วไป

350

300

250

หลักสูตร IEP, EP เพิ่ม 50บาท/ชั่วโมง/คน

หลักสูตร INTER เพิ่ม 75บาท/ชั่วโมง/คน