ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ทางโทรศัพท์
085-8411636

ทางไลน์
@Theceotutor

วิธีการสมัครเรียนกับ The CEO Tutor

1. เลือกสมัครเรียนผ่านช่องทางใดก็ได้
2. แจ้งวิชา สถานที่ รายละเอียด และยืนยันการสมัคร
3. สามารถเลือกครูผู้สอนตามที่คัดเลือกมา
4. ผู้สอนติดต่อผู้ปกครองหรือผู้เรียน เพื่อยืนยันการสอน